Geologische Vereniging Mente et Malleo

 

Cursus Ontdek De Geologie

---------- WELKOM! De basiscursus wordt mogelijk herhaald. In de tussenliggende periode worden (dag)excursies georganiseerd en thema-avonden (geologie en natuur). De NGV organiseert ook regelmatig cursussen. Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur een email naar: infomente.et.malleo@gmail.com ----------

 

De cursus is mogelijk geworden mede dankzij de inzet van de volgende personen: HANS VAN SCHENDEL, AD HAVERMANS, JOS BRONNENBERG, TIJS BOS, LEI NELISSEN, HANS DE JONG

CURSUS ONTDEK DE GEOLOGIE
In samenwerking met IVN Weert e.o., IVN Asten-Someren en Geologische Vereniging Mente et Malleo Weert, hebben enthousiaste deelnemers de cursus “Ontdek de Geologie” gevolgd in de periode september 2015 t/m maart 2016. Tijdens deze basiscursus hebben de deelnemers d.m.v. 6 theorieavonden en 6 praktijkexcursies in het veld kennis gemaakt met de boeiende systemen die op en onder ons aardoppervlak plaatsvinden. O.a. plaattektoniek, vulkanisme, aardbevingen , erosie, sedimentatie en gebergtevorming zijn aan de orde gekomen. Ook hebben de deelnemers kennis gemaakt met de gesteentecyclus en de verschillende soorten gesteenten die op onze aarde zijn te vinden. De theorieavonden hebben plaatsgevonden in het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man te Weert. Voor de verschillende veld-excursies zijn verschillende locaties in Limburg bezocht en het Eifel-gebied.
foto achtergrond B. Beukers: Erlebnispark Mosenberg