Ga naar hoofdinhoud
Jeugd

HET GEOPAD

Het Geopad. Leren over het Weerter landschap.

Tijdens deze wandeling leer je hoe het landschap van Weert is ontstaan. Je begint bij het Natuur- en Milieu Centrum (De IJzeren Man), Geurtsvenweg 4, te Weert en volgt de route ‘Geopad’. Onderweg kun je allerlei proefjes en waarnemingen doen. Zo ontdek en leer je al doende over de geologie, de bodem, de invloed van planten en dieren en de omgang van mensen met het landschap.

HOE WERKT HET?

Je kunt de Geopadkar met materialen voor de proefjes lenen aan de balie van het Natuur- en Milieu Centrum. Na de wandeling lever je de Geopadkar daar ook weer in.

In het centrum, in de grote zaal tref je een Geopadtafel aan. Ook daar vind je allerlei proefjes en opdrachten.

Er zijn drie versies.
Versie 1 is geordend op thema. Je kunt bv. alleen alle opdrachten doen over geologie of alles over het landschap.
Versie 2, daar staan de opdrachten in volgorde zoals jij ze tijdens de wandeling tegen komt.
Versie 3 is een verkorte wandeling waarbij je geen opdrachten doet, maar wel uitleg op papier (en t.z.t. via QR-code) krijgt.

In alle gevallen kun je ervoor kiezen om een deel van de wandeling / opdrachten te doen en de rest bijvoorbeeld op een later tijdstip. Wil je alle opdrachten in één keer doen, dan moet je er toch wel op rekenen dat je een dag bezig bent.

VOOR WIE IS HET?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het landschap in Weert. Deze wandeling is ook een aanrader voor gezinnen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen de opdrachten uitvoeren.

HOE LANG IS HET IN AFSTAND EN TIJD?

De totale afstand van het Geopad is 1,5 km. Hoe lang je erover doet, hangt ervan of hoeveel opdrachten doet of niet. Het varieert van enkele uren tot mogelijk wel een hele dag.

Om over de Geopadkar te kunnen beschikken is het zinvol te reserveren. Dat kan aan de balie van het Natuur- en milieucentrum, via 0495-524 893 of met  info@nmcweert.nl.

 

WAT IS EEN GEOPARK?

Een Geopark is een landschap van wereldniveau met unieke aardrijkskundige, culturele, historische en ecologische waarden. Het is een landschap waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt met steden, dorpen en infrastructuur, met veel landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat toegankelijk en interessant is.
Anders gezegd: een Geopark is een gebied met een sterke regionale identiteit die is afgeleid van haar natuurlijke en culturele kenmerken. de ontstaansgeschiedenis (Geologie en Geomorfologie) en de natuur, in combinatie met culturele en regionale tradities en ontwikkelingen vormen de ingrediënten voor een duurzame ontwikkeling ervan.
De samenstelling, opbouw en reliëfkenmerken van de ondergrond beïnvloeden in hoge mate de gebruiks- en belevingswaarden van onze leefomgeving (geostructuren). Belangrijke geostructuren verdienen daarom bescherming. Dit kan gerealiseerd worden in zogenaamde Geoparken: landschapshistorisch interessante gebieden waarvan de geowetenschappelijke betekenis als bijzonder wordt beschouwd en de aanwezigheid van reliëf en veel opgaand groen borg staat voor een grote belevingswaarde.

Het doel van een Geopark

Het doel van een Geopark is de Geologie of aardkundige waarden en cultuurhistorische ontwikkelingen veilig te stellen. Het gaat daarbij ook om het verhaal, de ontstaansgeschiedenis naar boven te halen en uit te dragen, opdat bewoners en bezoekers meer daarvan kunnen zien en beleven. Mede hierdoor draagt de status Geopark bij aan de identiteit, bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied, ook voor toeristen.  Het kwalificeren van aardkundig waardevolle gebieden als Geoparken is aantrekkelijk omdat daarmee de bescherming van kenmerkende kwaliteiten wordt nagestreefd.

Geoparken in de wereld

Geoparken bestaan sinds het jaar 2000. Tot de eersten behoren de Eifel in Duitsland, de Haute Provence in Frankrijk, Lesbos in Griekenland en Maestrazgo in Spanje. Geoparken waren er eerst alleen in Europa en zijn er nu wereldwijd.
Op 17 november 2015 ratificeerden de 195 Lidstaten van de UNESCO het officiële “UNESCO Global Geopark” label.
Nederland heeft relatief wel veel bijzonderheden op een relatief klein oppervlak en herbergt inmiddels twee Geoparken: ‘de Hondsrug en Schelde Delta (sinds 2024).
Per maart 2024 zijn er nu internationaal 223 Geoparken in 48 landen.

(bron: Geopark-heuvelrug en https://www.unesco.nl/nl/unesco-geoparken-veelgestelde-vragen)

Nieuwsgierig? Je vindt hem hier.

Back To Top