Ga naar hoofdinhoud
Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief bekijken?

Op deze pagina kunt u alle uitgebrachte nieuwsbrieven van de Geologische Vereniging Mente et Malleo  bekijken. De nieuwsbrief wordt dan in uw eigen  browser geopend. U kan zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief (linker benedenhoek ‘subscribe’). Ook als u geen lid bent kunt u zich inschrijven. Wij houden u dan op de hoogte van allerlei geologische wetenswaardigheden.

Leden van de Geologische Vereniging Mente et Malleo worden automatisch ingeschreven.

Bibliotheek

Er is een bibliotheek van boeken ter beschikking voor de leden van de vereniging.
Voor het lenen van boeken kun je zelf jouw naam en boek invullen op de lijst, echter wel onder toezicht. Ook bij het terugbrengen is er controle want de boeken moeten weer op de juiste plek teruggezet worden.
Na de maximale uitleenperiode krijg je telefoon of email met het verzoek het boek in te leveren of de leentermijn te verlengen.

Zoek in de bijgevoegde lijst welke boeken je zou willen lenen.
Spreek af met Elly Jong of Andre Hulsbosch want boeken lenen kan op de dagen van de bijeenkomsten,

Meer weten

GEOLOGIE VAN MIDDEN-LIMBURG

De geologie van Midden-Limburg

Op het eerste gezicht lijkt Midden-Limburg geologisch niet zo gevarieerd. Bovendien is alles erg jong. Maar deze eerste indruk is bedrieglijk. Dit deel van de provincie Limburg is juist erg fascinerend.
Meer weten, zie De geologie van Midden Limburg Mente et Maleo

Aanbod Basis onderwijs

Docenten, pedagogisch medewerkers BSO, maar ook begeleiders van jeugdgroepen als bijv. scouting kunnen gebruik maken van het aanbod van specifieke activiteiten. Via PDF krijg je extra informatie over onze lesmaterialen, activiteiten voor scholen, BSO’s en andere jeugdgroepen.
Geologische Vereniging Mente et Malleo biedt projecten en leskisten aan voor basis- en voortgezet onderwijs.
In het NMC is een permanente tentoonstelling over fossielen, mineralen en er is een stenentuin buiten.
Heb je specifieke wensen voor jouw school of groep, neem dan contact op met ons secretariaat.

Aanbod Voortgezet onderwijs

Wil jij je graag verdiepen in Geologie en/of een werkstuk hierover maken?
Geologie (geo = aarde) is een heel breed begrip en hiermee kan je de geschiedenis van de aarde onderzoeken of de wetenschap van de samenstelling en/of de bouw. Geologie is onder te verdelen in:

Algemene Geologie
Onderzoek naar de wijze waarop de natuur de gesteenten vormt en wanneer, waar ze voorkomen en welke krachten er op in werken.

Mineralogie
Onderzoek naar de wijze waarop de natuur de gesteenten vormt en wanneer, waar ze voorkomen en welke krachten er op in werken.

Petrografie (petros = gesteente)
Een gesteente kan beschreven worden door de mineralogie, interne structuren, textuur en opbouw in gesteenten. Daarbij horen ook de onderlinge verhoudingen en relatieve ouderdom. De beschrijving van een gesteente begint in het veld, waar een ontsluiting van gesteente omschreven wordt. Een ontsluiting is een plaats waar een gesteente aan de oppervlakte komt (dagzoomt) en onbegroeid te zien is (natuurlijk of kunstmatig bij een groeve of afgraving).
In het Laboratorium wordt de chemische samenstelling bepaalt m.b.v. slijpplaatjes en diverse technieken.
* Lithologie (lithos = steen) : wat voor soort steen men te maken heeft
* Stratigrafie (stratos = laag) : bestudering van de volgorde van opeenvolgende gesteentelagen met als doel aardlagen te dateren en beschrijven

Paleontologie (paleo = oud) : de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert om aan de hand daarvan de aard en evolutie van het leven op Aarde in het geologisch verleden te reconstrueren.

 

 

 

 

 

 

 

Tectoniek (tektoniko = bouwwerk) : bestudeert het geheel aan bewegingen en vervormingen (zoals breuken en plooien) in het vaste oppervlak van de planeet (de korst).

Geochronologie: het opstellen, benoemen en dateren van de geologische tijdperken
– Era’s ; Paleozocïum, Mesozoïcum, Cenozoïcum
– Periodes in het Paleozoïcum: Carboon, Perm
– Periodes in het Mesozoïcum: Trais, Jura, Krijt
– Periodes in het Cenozoïcum: Paleogeen, Neogeen, Kwartair
– Periodes worden weer ingedeeld in tijdvakken, die weer ingedeeld worden in tijdsnedes, tijdsnedes zijn weer ingedeeld in chrons, de kleinste eenheden in de geologische tijdschaal.


Back To Top