Ga naar hoofdinhoud
Algemene Ledenvergadering en oefenen met Dinoloket d.d. 24-11-2023

In het NMC om 20.00u.

BIJEENKOMST-INFORMATIE

Onderwerp: 

Komende clubavond 24 november:

1. ALV
We nemen dan met name een besluit over het wel of niet aansluiten van onze Geologische Vereniging Mente et Malleo bij de nieuw gevormde koepel Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (fusie van GEA en NGV). De Agenda en stukken zijn op 10 november verstuurd. Ben je verhinderd, dan a.u.b. afmelden en het digitale stemformulier insturen.

2. Werken met digitale aardkundige informatiebronnen
Regio Tegelen gaan we verkennen gebruikmakend van dinoloket (www.dinoloket.nl: geologische-, geomorfologische- en bodemkaart) en het Actuele hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl). Daarnaast benutten we de topografische kaart 58e 1:25.000 en de toelichting op de bodemkaart 1:50.000 58 Oost Roermond, uitgave 1968.
Het is handig om de topografische kaart (https://service.pdok.nl/brt/topraster/atom/top25raster.xml) en de toelichting op de bodemkaart (https://edepot.wur.nl/117810) vooraf te downloaden. Beide documenten zijn ter plekke ook beschikbaar. Blijft er nog tijd over dan gaan we het geleerde toepassen op de eigen regio.
Breng een laptop of tablet mee voor deze avond (een smartphone is te klein). Het is het handigste als 2 personen samen over een laptop beschikken.

P.S. Het bespaart een heleboel tijd als jullie thuis de topografische kaart en de toelichting op de bodemkaart downloaden!
We zijn al een deel van de avond kwijt met de ALV

 

Back To Top