Skip to content
Een mineraal met een verhaal

Een mineraal met een verhaal.

Het prijskaartje van goud!

Werner von Scheibler

In oktober 2023 heb ik een presentatie gegeven over goud. Dit is mooi samengevat in de nieuwsbrief van november 2023.

In het kernfusieproces in sterren worden geen zwaardere kernen gevormd dan ijzer en nikkel. Niet toevallig zijn die elementen de belangrijkste samenstelling in de kern van de aarde. De kernen van goud atomen worden gevormd bij het imploderen van super grote sterren (super-novae). Ook als sterren botsen worden zwaardere kernen gevormd dan ijzer en nikkel.

Bij het ontstaan van ons zonnestelsel zijn brokstukken en stofnevels uit sterrennevels met zware elementen ingevangen in de vaste binnenplaneten, waaronder de aarde. Het goud was waarschijnlijk niet homogeen binnen de vloeibare fase van de aarde verdeeld. Bij het stollen van de aardkorst kristalliseren silicaten en andere mineralen waarin geen plaats is voor goud. Hierdoor concentreert goud zich in de restmagma’s waaruit uiteindelijk kwartsrijke gesteenten (o.a. graniet, rhyoliet) worden gevormd. Hierin kunnen gouddeeltjes voorkomen en als door hoge druk en temperatuur deze kwartsrijke gesteenten gedeeltelijk smelten stromen deze als kwartsaders met goud door omringende gesteenten.

Door erosie van kwartsrijke gesteenten en aders komen de gouddeeltjes als stof, maar ook als klompjes in de sedimenten en concentreren zich in waterlopen, waar deze zware deeltjes zich ophopen in kuiltjes in deze stromen.

Dit goud in waterlopen wordt over de hele wereld vooral gezocht door burgers uit die omgeving en omstreken. Het goud in gesteenten (waaronder kwartsaders) wordt gewonnen door grote mijnbouwbedrijven als Newmont Mining Corporation (VS) en BHP Billiton (UK).

In 2023 was het goud ongeveer 58.000€ per kilo waard. Nu is dat meer dan 70.000€ per kilo, mede door het verschil in vraag en aanbod in de officiële markt.

Waar overheden en grote bedrijven niet naar kijken is de enorm schadelijke invloed van zowel kleinschalige gouddelving door burgers als grootschalige mijnbouw op de natuur en mensen. Het goud wordt uit gesteenten en sedimenten gehaald met gebruik van veel kwik en cyanide. In grote delen van de wereld (vele honderden locaties) zijn hoge concentraties kwik, arseen en cyanide in het water (en dus ook vis etc.). Behalve acute gezondheidsproblemen lijden honderdduizenden burgers aan chronische ziekten met o.a. verlaging van IQ, vroegtijdig overlijden, vermoeidheid en meer. Meerdere keren per jaar komen ernstige ongevallen bij goudwinning in het nieuws door o.a. dambreuken bij de opslag van mijnafval (tailings), instorten van mijngangen gegraven door burgers of door het drinken van vergiftigd water omdat veel autochtone burgers geen bescherming daartegen krijgen.

In de presentatie van oktober heb ik voorbeelden genoemd ,met filmpje, van chronische problemen onder de bevolking van Lombok, Indonesië .Op Home – Down To Earth Magazine  van Milieudefensie is in het april 2024 nummer een reportage te lezen van de ernstige gevolgen van gouddelving door de inheemse bevolking van Suriname (marron stam). Voor hun inkomsten zijn ze grotendeels afhankelijk van hun gouddelving met kwik. Ze worden door Newmont Mining van hun land verdrongen en verhuizen noodgedwongen naar wijken in Paramaribo, waar ze in armoede leven. De gouddelving door Newmont Mining leidt tot cyanide vergiftiging van water en mensen. De import en handel in kwik is officieel verboden in Suriname, maar er is geen enkel toezicht op. Op verzoek kan het magazine als PDF-bestand worden gemaild.

Zoals sommige weten heb ik in 2018 met enthousiaste professoren handelsrecht en mijnbouw een promotievoorstel ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om wetgeving in Europa aan te passen voor de import van delfstoffen uit de rest van de wereld. Kern van het voorstel was dat bij de import van delfstoffen voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de gevolgen van de betreffende delving voor natuur, milieu en mensen in de landen van herkomst. Omdat de subsidies van het NWO grotendeels afkomstig zijn van bedrijven is er helaas geen subsidie beschikbaar gesteld voor het promotieonderzoek….. Er zal dus weinig of niets veranderen in de schadelijke gevolgen van mijnbouw in de wereld.

Back To Top