Ga naar hoofdinhoud
Wel of niet aansluiten bij de Landelijke Vereniging
Overwegingen

Voortgang Landelijk fusieproces NGV-GEA
Tijdens onze zomervakantie zijn begin augustus de lang verwachte stukken van het landelijk bestuur van het NGV ontvangen. Op 1 januari 2024 fuseren GEA en NGV tot de Landelijke Vereniging Geologische Activiteiten. Onze vereniging moet een besluit nemen of wij afdeling worden van dit nieuwe LVGA. Wij hebben onze werkgroep Statuten gevraagd een advies uit te brengen. Dit advies wordt begin september geformuleerd door de werkgroep en aangeboden aan het bestuur. Na bespreking in het bestuur zullen rond half september de nodige stukken, waaronder ons advies aan de leden, met stukken van de landelijke fusiegroep aan jullie worden toegestuurd. Op de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 29 september willen we meningvormend met elkaar spreken over welke keuze we het beste kunnen maken.
Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk leden op deze avond aanwezig zijn. Ieders inbreng, ieders stem is belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. Noteer dus vrijdag 29 september in jullie agenda.

Back To Top