Ga naar hoofdinhoud
Lezing ‘Het Ruhrgebiet tijdens het Devoon’ d.d. 08-02-2024


8 februari 2024 in het NMC om 20:00 uur

BIJEENKOMST-INFORMATIE

Data:
08-02-2024

Onderwerp:

Ruhrgebied

Lezing ‘Het Ruhrgebiet tijdens het Devoon. Met bespreking van de plaatsen die 11 mei 2024 bezocht worden, zie excusies.
Het Ruhrgebied is rijk aan gesteenten uit diverse geologische perioden. Het Devoon is zo’n periode. Veel ontsluitingen uit die periode zijn toegankelijk gemaakt voor de geïnteresseerde burger en voorzien van duidelijke informatie door de Geologische Dienst van Noordrijn-Westfalen. Van die kennis is dankbaar gebruik gemaakt bij het maken van deze presentatie.
359 Miljoen jaar geleden, in het Onder-Devoon, lag het huidige Ruhrgebied aan de rand van een zee, het Rhenohercynische Bekken. Een zee die is ontstaan uit activiteit van bewegende continenten. Vanaf het Old Red Continent, een restant van de oude Caledoniden, worden sedimenten op de kust en in zee afgezet.
Een kust die wordt gekenmerkt door wadden, rivierdelta’s, lagunes en baaien waarin zand en klei worden afgezet en waar eb en vloed mee het landschap bepalen. Waar in zee geen sediment meer wordt afgezet, krijgen in het warme Devoon rif-vormende koralen een kans uit te groeien tot soms indrukwekkende dikke pakketten. In de miljoenen jaren na hun afzetting ontstonden de gesteenten die we nu kunnen bekijken in de toegankelijke ontsluitingen.

Na een algemeen geologische inleiding over het ontstaan van het gebied, wordt in de presentatie de route gevolgd van een trip die gemaakt is tijdens een voorexcursie. Een tochtje langs 4 ontsluitingen. Met duidelijk zichtbaar de afzettingen die zijn ontstaan uit zand, klei of kalk. Uitgebreid wordt stil gestaan bij het eigen karakter van iedere ontsluiting. Al met al een prima voorbereiding op de excursie in mei.

Voor wie:
Laagdrempelige toegang en iedereen kan naar deze bijeenkomst komen.

Verslag:
Onder de deskundige leiding van Hans

 

 

 

Back To Top