Skip to content
Geologisch Namibïe d.d. 28-06-2024

In het NMC om 20:00 uur

BIJEENKOMST-INFORMATIE

Onderwerp:

GEOLOGISCH REISVERSLAG NAMIBÏE

Komende Clubavond 28 juni 2024:

Thema avond:

Geologie Namibïe, presentatie door Piet

Hoewel mineralen slechts verbindingen zijn in gesteenten (of zand), zijn sommige zeldzaam, terwijl andere onderscheidende kenmerken hebben en van economisch belang zijn. Om te begrijpen hoe de verbindingen ontstaan ​​en waar ze kunnen voorkomen, is een goed begrip nodig van hoe verschillende gesteentetypen worden gevormd.
Ertsafzettingen kunnen zich vormen in een groot aantal omgevingen, waaronder verschillende stollingssystemen, tijdens metamorfose, en tijdens sedimentatie. Dit betekent ook dat als een bepaalde ertsafzetting in een bepaald gebied wordt gevonden, het waarschijnlijk is dat vergelijkbare ertslichamen elders in dezelfde geologische of tektonische eenheden zullen worden aangetroffen. 


Verslag

Namibïe, woestijnwalhalla voor geologen, presentatie door Piet

Tussen 1998 en 2023 is Piet vijf keer, met vijf verschillende medereizigers, naar Namibië geweest, vooral om er de geologie te bekijken, maar ook om er mineralen en fossielen te verzamelen, contact te maken met de inheemse inwoners, en het wildlife mee te maken. Grote gebieden in Namibië, waaronder Kaokoveld en Damaraland, zijn volledig afgelegen woestijnen waar geen wegen zijn, en waar de enige manier om er te rijden is om de bandensporen van een voorganger te volgen, of een drooggevallen rivierbedding te gebruiken. Zonder degelijke voorbereiding is een reis naar deze contreien niet aan te raden. De derde keer dat hij er was, heeft hij geprobeerd deze gebieden te verkennen, maar is teruggekeerd toen het toch nog te moeilijk bleek. Pas nadat hij uitgebreid ervaring had opgedaan met deze manier van reizen in Botswana, Zambia, Zimbabwe, Uganda en Ethiopië is het de vierde en vijfde keer wel gelukt om diep in die gebieden door te dringen. Ondanks, of misschien juist dankzij, deze afgelegenheid zijn er inheemse stammen zoals de Himba en de Khoi-San, die er een nomadisch bestaan hebben.

In het Precambrium, een tijd waarvan wij vroeger dachten dat er nog geen leven bestond, was Namibië een rift-vallei, waar de sub-continenten van Midden- en Zuid-Afrika uiteen werden getrokken. Aan het einde van het Precambrium heeft deze rift-vallei zich weer gesloten. In deze rift vallei was in het Precambrium een ondiepe zee met daarin organismen die niet in het minst lijken op wat wij tegenwoordig kennen. De buitengewone fossielen van deze “Ediacara” fauna zijn op enkele plaatsen terug te vinden. Tegelijkertijd heeft de gebergtevorming en het vulkanisme dat gepaard ging met deze tektonische bewegingen, gezorgd voor mineraal vindplaatsen die tot de mooiste ter wereld mogen worden gerekend. Plaatsen als Tsumeb, Okuruso, Brandberg, Erongo en Spitskoppe zijn bij mineralen verzamelaars een begrip geworden.

Veel van deze plaatsen heeft hij bezocht, sommige makkelijk te bereiken, sommige diep in het binnenland van Kaokoveld en Damaraland. Daarbij van alles meegemaakt, zoals oog-in-oogstaan met woestijn-olifanten en leeuwen bij het rijden door droge rivierbeddingen, ontmoetingen met de Himba en Khoi-San, en defecten aan de auto waardoor hij een keer een week gestrand was midden in de woestijn.

Deze avond doet Piet verslag van die vijf trips naar Namibië, met aandacht vooral voor geologie, maar ook voor flora en fauna, en cultuur.

Hij wilt nog één keer terug naar Namibië: er zijn nog delen van Damaraland en Kaokoveld waar hij nog niet geweest is. Het zijn gebieden die je met minstens twee, beter nog drie, auto’s moet verkennen. Misschien worden er mensen na de lezing enthousiast om zoiets te ondernemen.

 

 

 

Back To Top