Ga naar hoofdinhoud
Studiegroep: Milankovitch cycli d.d. 19-06-2024

19 juni 2024 in het NMC om 20:00 uur

ONDERWERP:

Milankovitch cycli, presentatie verzorgd door Jacob L.

Milankovitch cycli zijn periodieke veranderingen in het klimaat die het resultaat zijn van aantrekkingskracht van de lichamen in ons zonnestelsel op de aarde. Deze aantrekking zorgt er voor dat de baan en positie van de aarde ieder jaar een klein beetje verandert. Pas na een periode van tien- tot honderdduizenden jaren komt de aarde weer op dezelfde plek terecht.
Deze cycli bepalen de hoeveelheid zonnestraling die een gebied ontvangt en daarmee dus het klimaat. Het klimaat bepaalt op haar beurt welke sedimenten er op de zeebodem worden afgezet. Als deze sedimenten over miljoenen jaren tijd zijn versteend en boven de zeespiegel komen, vormen ze de kliffen en bergen van onze aarde.

Precessie heeft er mee te maken welke kant de polen op gericht staan, en heeft een periode van rond de 20.000 jaar.
Obliquiteit is de tilt van de aarde (momenteel 23,4 gr.), deze wisselt met een periode van 41.000 jaar.
Eccentriciteit, dit is de mate van hoe rond de baan van de aarde om de zon heen is, met drie verschillende periodes van 100.000, 405.000 en 1,6 tot 2,2 miljoen jaar. De som van deze cycli bepaald de instraling van de aarde, en is terug te zien in gesteente.

 

 

 

Back To Top