Ga naar hoofdinhoud
Studiegroep: Vragen aan de steen en antwoorden d.d. 20-03-2024

20 maart 2024 in het NMC om 20:00 uur

ONDERWERP: Studiegroep: Vragen aan de steen en antwoorden

De studiegroep zal aan de hand van foto’s samen op zoek gaan naar mogelijke vragen en mogelijke antwoorden. Wat zien we?
Is er herkenning?
Hoe analyseer je?
En is het te determineren?

Als je voor een gesteentewand staat of je hebt een steen in je hand, zou het gesteente vragen kunnen oproepen. Vragen als: uit welke elementen is de steen opgebouwd; waar komen die elementen vandaan en wat heeft die losse elementen bij elkaar gebracht zo danig dat ze hecht aan elkaar vastzitten. Ik heb geprobeerd om aan de hand van foto’s van voorbeelden van gesteentewanden of gesteenten enkele vragen te stellen en ik heb  geprobeerd daarop een antwoord te vinden. De vragen en antwoorden zijn alleen bedoeld als gangmaker voor die avond. We proberen gezamenlijk na te denken over andere vragen en andere antwoorden.
De getoonde gesteenten zijn vaak sedimentair van oorsprong. Er wordt kort stilstaan bij het ontstaan van dat type gesteente. Het kan handvatten geven bij het zoeken naar nieuwe antwoorden en nieuwe vragen.

Back To Top