Ga naar hoofdinhoud
De rotsen van Freyr (Belgie)


2 juli 2022

EXCURSIE-INFORMATIE

Datum:
2 juli 2022

Excursieleider: 
Hans en Mieke

Excursiekosten :
n.v.t. + eigen reiskosten

Locatie:
Vertrek vanuit het NMC om 08:00 uur en/of om 10:30 uur op het parkeerterrein Chaussée. des Alpinistes 24, 5500 Dinantstarten
Starten om 11:00uur met de wandeling bij nr.1 bij de Toren.

Verslag

Voorwandeling,freyraf heeft de Studiegroep Algemene Geologie de wandeling bestudeert m.b.v. de brochure “Wandeling van Freyr”, dit is een van de uitgave van ‘Geologische & Pedologische wandelingen in de provincie Namen (Belgie), Geologisch en bodemkundig pratrimonium in de provincie Namen 500 miljoen jaar landschapsvorming, Presses Universitaires de Namur. www.pun.be

Onze wandeling start op een schiervlakte. Op het niveau waarop we staan is dat aan de overkant van de Maas duidelijk te zien: de bijna horizontale lijn die de overkant vormt bevat geen hoogteverschillen. Ook niet in de verte. Beneden ligt de Maas en het hoogteverschil is spectaculair.
De Maas blijkt zich te hebben ingeslepen leert ons de wandelgids. Ardennen en Condroz komen tijdens de Alpiene gebergtevorming boven zeeniveau te liggen en de rivier snijdt zich in het landschap. Omdat de harde ondergrond waarin de rivier zich al bevindt ten tijde van de opheffing wordt de loop ervan niet verplaatst.
Dalend richting Maasdal komen we met meer erosieve processen in aanraking:
– een V-vormige insnijding richting Maasdal. Water dat van de helling stroomt slijt achterwaarts de helling in. Terugschrijdende erosie.
– een doline, een trechtervormig verdieping waar zuur regenwater de kalkbodem heeft opgelost. Een karstverschijnsel dus.
– Uit kalksteen steken knollen. Het is vuursteen. Vuursteen is harder dan kalksteen en slijt minder af dan het relatief zachte kalksteen.
Aangekomen aan de Maasoever lopen we over vlakliggende weiden die schuin aflopen richting water. De bodem bestaat uit sediment dat van de helling rechts van ons is afgevloeid en hier is samengespoeld.
Het hoogtepunt van de wandeling is de Synclinale van Freyr een dalvormige plooi van oorspronkelijk vlakliggende lagen sediment. Duidelijk zijn lagen te herkennen. De plooi is ontstaan door de druk die tijdens het Carboon ontstaat door de Hercynische Orogenese als het continent Gondwana botst tegen Laurussia.

 

Foto’s van Hans

Back To Top